Tất cả vì khách hàng
Ra đời từ hơn 20 năm về trước Karaoke là một hình thức điển hình của giải trí cho người kinh doanh Nhật Bản
khi hát karaoke tại nhà đòi hỏi người hát phải tuân theo những chuẩn mực văn hóa: không gây tiếng ồn cho những nhà...